top of page
Første oppmøte
FØRSTE OPPMØTE/ KONSULTASJON 

Starter alltid med en samtale som varierer i tid, du vil da få grundig informasjon om terapimetoder, hva og hvordan.

Hver oppmerksom på at under samtale/ behandling kan det komme

opp bakenforliggende årsaker som man i utgangspunktet ikke har

ofret en tanke, men som kan ha en medvirkende årsak til dine

utfordringer.

BEHANDLINGSMETODE:

Ved første oppmøte avklarer vi i lag hvilke metode / tjeneste som

er best for akkurat deg.

Det stilles 1 krav til deg og det er som følger:

Du må selv ønske denne tjenesten og ikke fordi alle vil at du skal

prøve.

 

Note:

Har du prøvd hypnose tidligere uten resultat er det viktig at du informer

om dette !

241181569_1987408094747781_67076940723217372_n.jpg
241312057_202744015181752_4588478595000213049_n.jpg

VARSOM PLAKATEN

Terapeut har alltid i bakhodet "varsom plakaten" som betyr at man skal være innforstått med at en del sykdommer/ symptomer ikke kan eller bør behandles med Hypnoterapi.

Dette kan f.eks være kritiske sykdommer som krever medisinsk behandling etc.

Note: 

Husk alltid å informer om eventuell  medisinsk behandling !

bottom of page