HYPNOSE via Hypnoterapi

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. 

Hypnoterapi er en behandlingsform der vi henvender oss til det ubevisste sinn via forskjellige suggesjoner, for å påvirke tankemønstre som skaper hindringer for ønsket endring/ mål.

 

Man kan si man programmerer inn ønsket mål/ endring fra ditt bevisste til ditt ubevisste sinn, for vanligvis opererer det bevisste og ubevisste sinn uavhengig av hverandre, bevisste ønsker og tanker er ofte i konflikt med de ubevisste prosessene.

F.eks:

Din kritiske sans, også kalt "dørvakten"

har som oppgave å beskytte deg mot utenforstående farer, men vokter/ beskytter også dine vaner/ uvaner og tankemønstre. 

Ditt bevisste sinn:

man vil så gjerne begynne å trene, man er virkelig bevisst på dette ønske.  

Ditt ubevisste sinn:

men den lojale dørvakten slipper ikke inn ditt ønske. 

Men i den "hypnotiske tilstanden" får man adkomst til den underbevisste delen av sinnet, uten å bli stoppet av dørvakten.

Hypnoterapi representerer en rask og direkte måte for å oppnå ønsket endring/ mål og oppleves som en deilig avslapping med en indre ro, der du bare fokuserer på det som skjer der og da alt annet er uvesentlig. 

 

Copyright 2016 - All Rights Reserved