PRISER

Betaling

Bestilt time må være betalt senest dagen før avtalt

 tidspunkt via vipps til mob: 410 44 44 7. 

Priser

Kr. 850,-  60 min. 

Veiledning via mobile / facetime

Kr. 500,-    30 min.

Fjernhealing

Kr. 350,-    30 min.

BETINGELSER

Ikke betalt time 

Ved manglende betaling før oppmøte, vil time automatisk bli kansellert, hvis ikke annet er avtalt på forhånd. 

Avbestilling

Må gjøres innen 24 timers reglen, hvis ikke blir time belastet.

Hjemmebesøk

Avtales på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

Ved hjemmebesøk/ privat oppmøte kommer kr. 100,- + eventuelle

bompenger i tillegg.

Copyright 2016 - All Rights Reserved