top of page

Informasjon

Før oppmøte

Før oppmøte

SPØRSMÅL:

Det hender at man har en del spørsmål, noter ned eventuelle spørsmål og ta med notat til oppmøte, slik at du får svar på dine spørsmål.

SJEKK BELIGGHENHET:

Påse at du har sjekket ut adresse og hvordan komme dit i god tid før avtalt time.  

Note:

Mob. besvares ikke 30 min. før avtalt time !

 

PÅSE AT DU HAR LEST VÅRE:

Notatbok og penn
Første oppmøte

Første oppmøte / Konsultasjon

Hver oppmerksom på at under samtale/ behandling kan det komme opp bakenforliggende årsaker som kan ha en medvirkende årsak til dine utfordringer.

Yellow Flower
bottom of page