top of page
ETISKE REGLER

ETISKE REGLER

FORSVARLIG VIRKSOMHET

 1. Terapeut plikter å utøve sin virksomhet i henhold til sine kvalifikasjoner, i samsvar med faglige krav og etiske regler, og alltid arbeide samvittighetsfullt for klientens best.

 2. ​Terapeut skal ikke bruke metoder som kan medføre alvorlig helserisiko.

 3. ​​Terapeut kan kun utøve "avslapping" ved alvorlige sykdommer, ikke behandling!

FORHOLDET TIL KLIENTEN

 1. Terapeut plikter å behandle klienten med respekt og ivareta vedkommendes personlige integritet.

 2. Terapeut forplikter seg til å gi klienten tydelig informasjon av behandlingens karakter og formål.

 3. Terapeut skal ikke gi klienten løfte om helbredelse, eller være til hinder for at vedkommende mottar hjelp fra andre behandlere eller fra det offentlige helsevesen.

 4. Terapeut skal holde seg informert om klientens medisiner og eventuell fare ved seponering. Seponering av medisiner skal kun skje i samråd med lege.

 5. Terapeut skal ta tilstrekkelig hensyn til eventuelle psykiske ubalanser hos klienter, som på grunn av sin sykdom eller livssituasjon kan være i en svært sårbar situasjon.

 6. Terapeut skal ikke påvirke klienten i religiøs, filosofisk eller politisk retning.

TAUSHETSPLIKT

 1. Terapeut har taushetsplikt på linje med helsepersonell for øvrig.

 2. Taushetsplikten innebærer også plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt informasjon, og diskresjon ved telefonsamtaler, samtaler med medarbeidere, bruk av avtalebøker, etc.

 3. Taushetsplikten gjelder også etter at praksis/arbeidsforhold opphører.

 4. Opplysninger kan ikke gis videre til samarbeidende personell uten klientens samtykke.  

 5. Taushetsplikten kan ikke fravikes.​

bottom of page