top of page
FørOppmøte

Før oppmøte

Spørsmål:

Det hender at man har en del spørsmål, noter ned eventuelle spørsmål og ta med til oppmøte, slik at du får svar på dine spørsmål.

Sjekk beliggenheten:

Påse at du har sjekket adresse og hvordan komme dit i god tid før avtalt time.  

Første oppmøte / Konsultasjon

Hver oppmerksom på at under samtale/ behandling kan det komme opp bakenforliggende årsaker som kan ha en medvirkende årsak til dine utfordringer.

Note:

Mob. besvares ikke 30 min. før avtalt time !

PÅSE AT DU HAR LEST VÅRE:

bottom of page