top of page

Priser - Betalings betingelser

Bet.betingelser

Betalings betingelser !

BETALING

Bestilt time må være betalt senest 24 timer før avtalt oppmøte - via vipps til mob: 410 44 44 7. 

Note:

Bestilt time- kortere enn 24 timer før oppmøte - betales med en gang time er avtalt !

IKKE BETALT TIME - ihht. betalings frist

Ved manglende betaling innen frist, vil time automatisk bli kansellert uten nærmere varsel, man er selv ansvarlig for å påse at betingelser overholdes !

bottom of page