top of page

THE MISSING LINK

Alle tjenester og metoder hensyntar:  

  • Det menneskelige potensial

  • Vitenskap 

  • Åndelighet -  ( the missing link )

 

Det menneskelige potensiale

Vårt eget potensial er dessverre så alt for ofte undervurder, man blir ikke bevisst sitt eget potensiale før kriser, katastrofer eller traumer rammer, da blir man ofte i ettertid selv forbauset over hva man har klart å stå i og til slutt kommet seg ut av.

VITENSKAP

Man har pr. i dag kommet langt med å dokumentere vitenskapelig en del alternative behandlingmetoder som gir dokumentert effekt og det gledelige er at skolemedisinen selv nå benytter seg av:

  • EFT / Tankefelt terapi,

  • Hypnoterapi,

  • Meditasjon / Mindfullnes, etc..

 

Vitenskap2.png
SUP Yoga Meditasjon Om

ÅNDELIGHET- The missing link

Effekten av åndelig praksis blir forsket på som aldri før og 

mange mener at det å utøve åndelige ritualer som blant annet,

  • Meditasjon,

  • Takknemlighet,

  • Kontakt med den mer-enn-menneskelige verden, osv.

faktisk gjør folk lykkeligere.

 

bottom of page