top of page

THE MISSING LINK

Alle tjenester og metoder hensyntar:  

  • Det menneskelige potensial

  • Vitenskap 

  • Åndelighet -  ( the missing link )

 

HARMONI I KROPP, SINN OG SJEL

DET MENNESKELIGE POTENSIALE

Vårt eget potensial er dessverre så alt for ofte undervurder, man blir ikke bevisst sitt eget potensiale før kriser, katastrofer eller traumer rammer, da blir man ofte i ettertid selv forbauset over hva man har klart å stå i og til slutt kommet seg ut av.

VITENSKAP

Man har pr. i dag kommet langt med å dokumentere vitenskapelig en del alternative behandlingmetoder som gir dokumentert effekt og det gledelige er at skolemedisinen selv nå benytter seg av:

  • EFT / Tankefelt terapi,

  • Hypnoterapi,

  • Meditasjon / Mindfullnes, etc..

 

Vitenskap2.png
SUP Yoga Meditasjon Om

ÅNDELIGHET- The missing link

Effekten av åndelig praksis blir forsket på som aldri før og 

mange mener at det å utøve åndelige ritualer som blant annet,

  • Meditasjon,

  • Takknemlighet,

  • Kontakt med den mer-enn-menneskelige verden, osv.

faktisk gjør folk lykkeligere.

 

bottom of page