top of page

 Healing

Hypnose via Hypnoterapi

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. 

Hypnoterapi er en behandlingsform der vi henvender oss til det ubevisste sinn via

forskjellige suggesjoner/ forslag for å påvirke tankemønstre som skaper hindringer

for ønsket endring/ mål.

Hypnoterapi representerer en rask og direkte måte for å oppnå ønsket endring/

mål og oppleves som en deilig avslapping med en indre ro, der du kun fokuserer

på det som skjer der og da, alt annet er/ blir uvesentlig. 

HYPNOSE.JPG
Healing

Intuitiv Energi Healing

Denne åndelige healing metoden er ikke menneskelig lært og utføres som "no

touch" dvs. jeg berøre ikke klient fysisk som man ellers gjør i mange andre healing teknikker/ metoder.

Jeg bruker kun min naturlige intuitiv healing evne som alltid har vært med meg til å koble meg på den universelle/ åndelige energien, med det menes at denne energien ikke kommer fra meg.

 

Hele universet er et nett av energier og denne energien kommer ut til enhver tid

gjennom alle ting. Når jeg påkaller eller mediterer, er det en nedstigning av den

universelle / åndelige energi som med glede hjelper til med healingen. 

Healing energien fremskynder kroppens naturlige healingkraft som vi alle har.

Dette er en stille form for behandling til rolig avslappende musikk.

Get to Know Us

EVA1.JPG
bottom of page