top of page

Hypnose

HypnoTerapi-2

Før oppmøte

SPØRSMÅL:

Det hender at man har en del spørsmål, noter ned eventuelle spørsmål og ta med notat til oppmøte, slik at du får svar på dine spørsmål.

SJEKK BELIGGHENHET:

Påse at du har sjekket ut adresse og hvordan komme dit i god tid før avtalt time.  

Mob. besvares ikke 30 min. før avtalt time !

 

PÅSE AT DU HAR LEST VÅRE:

Hypnose via Hypnoterapi

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. 

Hypnoterapi er en behandlingsform der vi henvender oss til det ubevisste sinn via

forskjellige suggesjoner/ forslag for å påvirke tankemønstre som skaper hindringer

for ønsket endring/ mål.

Hypnoterapi representerer en rask og direkte måte for å oppnå ønsket endring/

mål og oppleves som en deilig avslapping med en indre ro, der du kun fokuserer

på det som skjer der og da, alt annet er/ blir uvesentlig. 

HYPNOSE.JPG
Dørvakt.png

Dørvakten passer på

F.eks: 

Din kritiske sans, også kalt "dørvakten"

har som oppgave å beskytte deg mot utenforstående farer, men vokter/

beskytter også dine vaner/ uvaner og tankemønstre. 

Ditt bevisste sinn:

man vil så gjerne begynne å trene, man er virkelig bevisst på dette ønske.  

Ditt ubevisste sinn:

men den lojale dørvakten slipper ikke inn ditt ønske. 

Men i den "hypnotiske tilstanden" får man adkomst til den underbevisste

delen av sinnet, uten å bli stoppet av dørvakten.

bottom of page