HYPNOSE via Hypnoterapi

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. 

Hypnoterapi er en behandlingsform der vi henvender oss til det ubevisste sinn via forskjellige suggesjoner/ forslag for å påvirke tankemønstre som skaper hindringer for ønsket endring/ mål.

 

Man kan si man programmerer inn ønsket mål/ endring fra ditt bevisste til ditt ubevisste sinn, for vanligvis opererer det bevisste og ubevisste sinn uavhengi av hverandre, bevisste ønsker og tanker er ofte i konflikt med de ubevisste prosessene.

Hypnoterapi representerer en rask og direkte måte for å oppnå ønsket endring/ mål og oppleves som en deilig avslapping med en indre ro, der du kun fokuserer på det som skjer der og da, alt annet er blir uvesentlig. 

 

DØRVAKTEN TIL ØNSKET ENDRING ELLER MÅL

 

F.eks:

Din kritiske sans, også kalt "dørvakten"

har som oppgave å beskytte deg mot utenforstående farer, men vokter/ beskytter også dine vaner/ uvaner og tankemønstre. 

Ditt bevisste sinn:

man vil så gjerne begynne å trene, man er virkelig bevisst på dette ønske.  

Ditt ubevisste sinn:

men den lojale dørvakten slipper ikke inn ditt ønske. 

Men i den "hypnotiske tilstanden" får man adkomst til den underbevisste delen av sinnet, uten å bli stoppet av dørvakten.