top of page
REGRESJON

AVANSERT REGRESJONSTERAPI

- PAST LIFE -

Via hypnose guides du ned i en alfa / theta-tilstand for minnet av

minnet også kalt " Past Life".

I alle bor det minner fra tidligere tid, gjemte opplevelser som ligger

lagret i underbevisstheten og kroppen.

Diffuse smerter i nåtid kan ha "bånd" til situasjoner som har skjedd

tidligere i livet eller forrige liv inkl. genetiske og arvet traumer fra

forfedrene våre.

Noen mennesker klarer ikke å ha noe stramt opp til halsen, rundt

kroppen, klarer ikke å bli klemt, redd for å svømme ut på dypet osv. 

Andre igjen dras mot  mot en bestemt type musikk eller andre

kulturer/folkeslag uten at de helt forstår hvorfor.

I terapi sammenheng spiller det ingen rolle om det er ”ekte” minner

eller bare bilder/metaforer underbevisstheten assosierer med problemet ditt.

En reiser tilbake i tid kan gi deg noen av svarene som du fortsatt ikke

har fått besvart og hjelpe deg med å forløse gjemte minner som

forstyrrer din fysiske og psykiske helse. 

sommerfugl

Everything is temporary, emotions, thoughts, people and scenery.

Do not become attached, just flow with it.

VIDEOARKIV

50 års forskning  på "tidligere liv" gir spennende resultater, ref. video 1.

Is There Life after Death?

Fifty Years of Research at UVA

8 Reincarnation Stories

That Will Open Your Mind

bottom of page