AVANSERT REGRESJONSTERAPI - PAST LIFE

Via hypnose guider terapeut deg med å komme i en alfa- eller theta-tilstand for minnet av minnet også kalt " Past Life".

I alle bor det minner fra tidligere tid, gjemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og kroppen.

Diffuse smerter i nåtid kan ha "bånd" til situasjoner som har skjedd tidligere i livet eller forrige liv inkl. genetiske og arvet traumer fra forfedrene våre.

Noen mennesker klarer ikke å ha noe stramt opp til halsen, rundt kroppen, klarer ikke å bli klemt, redd for å svømme ut på dypet osv. 

Andre igjen dras mot  mot en bestemt type musikk eller andre kulturer/folkeslag uten at de helt forstår hvorfor.

I terapi sammenheng spiller det ingen rolle om det er ”ekte” minner eller bare bilder/metaforer underbevisstheten assosierer med problemet ditt.

En reiser tilbake i tid kan gi deg noen av svarene som du fortsatt ikke har fått besvart og hjelpe deg med å forløse gjemte minner som forstyrrer din fysiske og psykiske helse. 

"Everything is temporary, emotions, thoughts, people and scenery. Do not become attached, just flow with it".

VIDEOARKIV

50 års forskning  på "tidligere liv" gir spennende resultater, ref. video 1.

Is There Life after Death?

Fifty Years of Research at UVA

8 Reincarnation Stories

That Will Open Your Mind